Tentoonstelling: ‘Healthy Ageing’, UMCG Groningen, 2013.

       Titel: Tastzin.

       Materiaal: tempex, gips, metaal, hout.


‘Tastzin’


Door ons te bekommeren om het 'gezond ouder worden', maken wij ons bewust van het feit dat wij leven. Wij erkennen daarmee sterfelijk te zijn.


Het is een ongebruikelijk tafereel, een vitrinekast met daarin een oude vrouw die op de rug van een oude man zit. Zij raakt het glas aan en richt haar gezicht naar boven. Hij heeft een gouden appel vast en kijkt opzij.


Met dit werk geef ik een humoristische blik op het beoogde gezonde lange leven. Tevens benader ik het besef dat wij leven én sterfelijk zijn, middels deze metaforische verbeelding.


Wij helpen elkaar gezond ouder te worden en bereiden ons tegelijkertijd voor op de volgende stap. Het is zowel een vreugdeviering als het aanvaarden van de voorwaarden van het leven.